ตารางบินการบินไทย ภายในประเทศ

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

 

เส้นทางบินภายในประเทศ การบินไทย

การบินไทยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศซึ่งตารางการบินไทยมีเส้นทางบินไปทั่วภูมิภาคดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ อุทัย พิษณุโลก อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัม อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี กระบี่ หาดใหญ่
ตารางเที่ยวบินของสายการบินไทย TG ภายในประเทศ

วิธีดูเที่ยวบิน

TG  = สายการบิน

130 = นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น  +1 = หนึ่งวัน*

BKK CEI= เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป เชียงราย (CEI )

CEI = เชียงราย

0815  = เวลาเดินทางออก

0935 = เวลาเดินทางถึง

กรุงเทพฯ – เชียงราย (CEI)

1WE:TG2130 6    BKK CEI 0820 0940 0 26DEC15 26DEC15 320 1:20
2WE:TG2130 X6 BKK CEI 0820 0940 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
3WE:TG2132 D   BKK CEI 1105 1225 0 25OCT15 26MAR16 320 1:20
4WE:TG2134 D   BKK CEI 1505 1625 0 19DEC15 26MAR16 32S 1:20
5WE:TG2136 D   BKK CEI 1850 2010 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:20

เชียงราย – กรุงเทพฯ (BKK)

1WE:TG2131 6    CEI BKK 1020 1140 0 26DEC15 26DEC15 320 1:20
2WE:TG2131 X6 CEI BKK 1020 1140 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
3WE:TG2133 D   CEI BKK 1255 1415 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:20
4WE:TG2135 D   CEI BKK 1655 1815 0 19DEC15 26MAR16 32S 1:20
5WE:TG2137 D   CEI BKK 2040 2200 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว เร็ว ๆ นี้ รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ  เร็ว ๆ นี้ รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

1WE:TG1150 D      DMK 1 CNX 0650 0805 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
2WE:TG1154 D      DMK 1 CNX 0740 0855 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
3        TG 102 D       BKK CNX 0750 0910 0 21DEC15 02JAN16 773 1:20
4        TG 104 126    BKK CNX 0845 0955 0 22DEC15 29DEC15 777 1:10
5        TG 104 3457 BKK CNX 0845 0955 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
6        TG 106 D       BKK CNX 1030 1140 0 01OCT15 01JAN16 320 1:10
7WE:TG1160 D     DMK 1 CNX 1050 1200 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:10
8WE:TG2158 X6  BKK CNX 1220 1335 0 22DEC15 29DEC15 320 1:15
9WE:TG2158 6      BKK CNX 1220 1335 0 26DEC15 26DEC15 32S 1:15
10        TG 110 367   BKK CNX 1315 1425 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
11        TG 110 1245 BKK CNX 1315 1425 0 22DEC15 28DEC15 777 1:10
12        TG 110 2       BKK CNX 1315 1425 0 29DEC15 29DEC15 330 1:10

เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

1        TG 123 D       CNX BKK 0700 0810 0 25OCT15 31DEC15 320 1:10
2WE:TG2165 D     CNX BKK 0720 0835 0 25OCT15 02JAN16 32S 1:15
3WE:TG1151 D      CNX DMK 1 0835 0950 0 25OCT15 02JAN16 32S 1:15
4        TG 103 D       CNX BKK 1005 1125 0 21DEC15 02JAN16 773 1:20
5        TG 105 3457 CNX BKK 1040 1150 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
6        TG 105 126    CNX BKK 1040 1150 0 22DEC15 29DEC15 777 1:10
7        TG 107 D       CNX BKK 1220 1330 0 29MAR15 01JAN16 320 1:10
8WE:TG1161 D      CNX DMK 1 1235 1350 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
9WE:TG2159 X6    CNX BKK 1420 1535 0 22DEC15 29DEC15 320 1:15
10WE:TG2159 6      CNX BKK 1420 1535 0 26DEC15 26DEC15 32S 1:15
11WE:TG1155 D     CNX DMK 1 1500 1615 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:15
12        TG 111 367   CNX BKK 1520 1630 0 23DEC15 27DEC15 773 1:10
ราคาตั๋วเที่ยวเดียว  บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน

ราคาตั๋วไปกลับ  บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – อุดรธานี

1WE:TG2002 D BKK UTH 0735 0840 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05
2WE:TG2004 D BKK UTH 1110 1215 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05
3WE:TG2006 D BKK UTH 1430 1535 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05
4WE:TG2008 D BKK UTH 1800 1905 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05

อุดรธานี – กรุงเทพฯ

1WE:TG2003 D UTH BKK 0910 1015 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05
2WE:TG2005 D UTH BKK 1245 1350 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05
3WE:TG2007 D UTH BKK 1605 1710 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05
4WE:TG2009 D UTH BKK 1935 2040 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว   บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ   บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – อุบล

1WE:TG2020 D BKK UBP 0740 0845 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05
2WE:TG2024 D BKK UBP 1230 1335 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05
3WE:TG2028 D BKK UBP 1720 1825 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05

อุบล- กรุงเทพฯ

1WE:TG2021 D UBP BKK 0915 1020 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05
2WE:TG2025 D UBP BKK 1405 1510 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05
3WE:TG2029 D UBP BKK 1855 2000 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:05

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว  บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ  บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

1WE:TG1050 D    DMK 1 KKC 0625 0720 0 25OCT15 29DEC15 32S 0:55
2WE:TG2040 D   BKK KKC 0720 0815 0 25OCT15 26MAR16 32S 0:55
3WE:TG2042 D   BKK KKC 1035 1130 0 12NOV15 26MAR16 32S 0:55
4WE:TG2044 6    BKK KKC 1300 1355 0 26DEC15 26DEC15 320 0:55
5WE:TG2044 X6 BKK KKC 1300 1355 0 22DEC15 29DEC15 32S 0:55
6WE:TG1054 D    DMK 1 KKC 1445 1540 0 25OCT15 30DEC15 32S 0:55
7WE:TG2048 D   BKK KKC 1515 1615 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:00
8WE:TG1058 D   DMK 1 KKC 1730 1825 0 25OCT15 29DEC15 32S 0:55
9WE:TG2046 D   BKK KKC 1830 1925 0 25OCT15 26MAR16 32S 0:55

ขอนแก่น – กรุงเทพฯ

1WE:TG1051 D    KKC DMK 1 0800 0855 0 25OCT15 02JAN16 32S 0:55
2WE:TG2041 D   KKC BKK 0850 0955 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05
3WE:TG2043 D   KKC BKK 1200 1305 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05
4WE:TG2045 X6 KKC BKK 1425 1530 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:05
5WE:TG2045 6    KKC BKK 1425 1530 0 26DEC15 26DEC15 320 1:05
6WE:TG1055 D   KKC DMK 1 1610 1705 0 25OCT15 30DEC15 32S 0:55
7WE:TG2049 D   KKC BKK 1700 1800 0 01DEC15 26MAR16 32S 1:00
8WE:TG1059 D   KKC DMK 1 1855 1950 0 25OCT15 02JAN16 32S 0:55
9WE:TG2047 D   KKC BKK 2000 2105 0 25OCT15 26MAR16 32S 1:05

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว   บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ    บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – กระบี่

1 TG 241 D       BKK KBV 0800 0920 0 25OCT15 26MAR16 333 1:20
2 TG 251 D       BKK KBV 1315 1435 0 22DEC15 29DEC15 333 1:20
3 TG 249 1345 BKK KBV 1715 1835 0 23DEC15 28DEC15 330 1:20
4 TG 249 267   BKK KBV 1715 1835 0 20DEC15 29DEC15 777 1:20

กระบี่ – กรุงเทพฯ

1 TG 242 D        KBV BKK 1010 1130 0 25OCT15 29OCT16 333 1:20
2 TG 252 D       KBV BKK 1520 1640 0 25OCT15 03JAN16 333 1:20
3 TG 250 267   KBV BKK 1925 2045 0 20DEC15 02FEB16 777 1:20
4 TG 250 1345 KBV BKK 1925 2045 0 21DEC15 01JAN16 330 1:20

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว   บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ    บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต

1        TG 201 D      BKK HKT 1 0745 0910 0 21DEC15 02JAN16 747 1:25
2        TG 203 D     BKK HKT 1 0830 0955 0 18DEC15 02JAN16 773 1:25
3WE:TG2275 D    BKK HKT 1 0910 1030 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
4WE:TG1279 D    DMK 1 HKT 1 0935 1055 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
5        TG 205 D     BKK HKT 1 1000 1120 0 22DEC15 02JAN16 773 1:20
6        TG 207 X16 BKK HKT 1 1320 1445 0 22DEC15 27DEC15 773 1:25
7        TG 207 126 BKK HKT 1 1320 1445 0 26DEC15 29DEC15 777 1:25
8        TG 215 5      BKK HKT 1 1405 1525 0 25DEC15 25DEC15 777 1:20
9        TG 215 X5   BKK HKT 1 1405 1525 0 22DEC15 02JAN16 773 1:20
10WE:TG1281 D   DMK 1 HKT 1 1455 1615 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
11WE:TG2277 D  BKK HKT 1 1535 1655 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:20
12        TG 217 X7 BKK HKT 1 1645 1805 0 22DEC15 29DEC15 777 1:20

ภูเก็ต – กรุงเทพฯ

1          TG 226 D       HKT 1 BKK 0720 0845 0 22DEC15 29DEC15 777 1:25
2          TG 202 D      HKT 1 BKK 1005 1135 0 21DEC15 02JAN16 747 1:30
3          TG 204 D      HKT 1 BKK 1055 1225 0 18DEC15 02JAN16 773 1:30
4  WE:TG2276 D     HKT 1 BKK 1115 1240 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:25
5  WE:TG1280 D     HKT 1 DMK 1 1135 1300 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:25
6          TG 206 D       HKT 1 BKK 1215 1340 0 22DEC15 02JAN16 773 1:25
7          TG 208 X7     HKT 1 BKK 1355 1525 0 22DEC15 28DEC15 773 1:30
8         TG 208 27      HKT 1 BKK 1355 1525 0 27DEC15 29DEC15 777 1:30
9          TG 230 1567 HKT 1 BKK 1425 1550 0 11DEC15 31JAN16 744 1:25
10         TG 216 5         HKT 1 BKK 1625 1750 0 25DEC15 25DEC15 777 1:25
11         TG 216 X5      HKT 1 BKK 1625 1750 0 22DEC15 02JAN16 773 1:25
12WE:TG1282 D       HKT 1 DMK 1 1705 1830 0 22DEC15 29DEC15 32S 1:25

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว  บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ   บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

กรุงเทพฯ – สมุย

1 TG 281 D BKK USM 0725 0830 0 25OCT15 29OCT16 734 1:05
2 TG 287 D BKK USM 1530 1635 0 25OCT15 29OCT16 734 1:05

สมุย – กรุงเทพฯ

1 TG 282 D USM BKK 0910 1015 0 25OCT15 29OCT16 734 1:05
2 TG 288 D USM BKK 1720 1825 0 25OCT15 26MAR16 734 1:05

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว  บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน
ราคาตั๋วไปกลับ   บาท รวมภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน รบกวนเช็ควันต่อวัน

——————————————————————————–

*ข้อมูลตั๋วเครื่องบินนี้ อัพล่าสุด 22/12/15 ซึ่งตารางการบินและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบิน ค่าเงินบาท อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นจึงแจ้งให้ทราบไว้นะที่นี้ หากท่านสนใจอยากจะเช็คราคาตั๋ววันที่ท่านจะเดินทางโปรดกรอกข้อมูลตามกล่อง แสดงความคิดเห็นด้านล่าง ขอบคุณครับ *

สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่
สายตรงฝ่ายขาย0929590643
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

[X] close
[X] close