ตารางบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ ไปกลับ ทุกสายการบิน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ตารางบิน กรุงเทพฯ  สิงคโปร์

หลังจากที่เพื่อน ๆ ถามกันมามากมายว่าสิงคโปร์มีสายการบินอะไรบ้างที่เดินทาง ไปกลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ สิงคโปร์ วันนี้มีคำตอบให้เพื่อน ๆ แล้วนะครับผมจัดตารางบินอัพเดทให้เพื่อน ๆ ทุกวันเลยเพื่อน ๆ จะได้รู้เวลาบิน ตารางบินว่า มีสายการบินไหนบ้างที่บินไปสิงคโปร์และบินเวลาเท่าไหร่เพื่อน ๆ จะได้วางแผนเดินทางเที่ยวได้ถูกต้อง และไม่ผิดแผนหากวางแผนช้ารับรองว่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ถูกจองหมดก่อนแน่ ๆ เราไปดูตารางการบิน กรุงเทพฯ สิงคโปร์กันเลยดีกว่า

วิธีดูเที่ยวบิน

TG= สายการบิน

403 = นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น  +1 = หนึ่งวัน*

BKK SIN= เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไป สิงคโปร์ (SIN )

DMK = ดอนเมือง

SIN =เดลี

700 = เวลาเดินทางออก

2120 = เวลาเดินทางถึง

1. สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

1 FD 361 D DMK 1 SIN 1 0620 0940 0 11SEP15 24OCT15 320 2:20
2 FD 359 D DMK 1 SIN 1 0705 1025 0 11SEP15 24OCT15 320 2:20
3 FD 357 D DMK 1 SIN 1 1040 1405 0 11SEP15 24OCT15 320 2:25
4 FD 355 D DMK 1 SIN 1 1325 1635 0 11SEP15 24OCT15 320 2:10
5 FD 351 D DMK 1 SIN 1 1645 2005 0 11SEP15 24OCT15 320 2:20
6 FD 353 D DMK 1 SIN 1 1820 2140 0 11SEP15 24OCT15 320 2:20

เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1 FD 360 D SIN 1 DMK 1 1010 1135 0 11SEP15 24OCT15 320 2:25
2 FD 358 D SIN 1 DMK 1 1055 1220 0 11SEP15 24OCT15 320 2:25
3 FD 356 D SIN 1 DMK 1 1440 1605 0 11SEP15 24OCT15 320 2:25
4 FD 354 D SIN 1 DMK 1 1705 1835 0 11SEP15 24OCT15 320 2:30
5 FD 350 D SIN 1 DMK 1 2040 2205 0 11SEP15 24OCT15 320 2:25
6 FD 352 D SIN 1 DMK 1 2210 2335 0 11SEP15 24OCT15 320 2:25

2. สายการบินไทย (TG)

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

1 TG 403 1457 BKK SIN 1 0800 1115 0 17SEP15 24SEP15 773 2:15
2 TG 403 236   BKK SIN 1 0800 1115 0 19SEP15 23SEP15 777 2:15
3 TG 413 X15   BKK SIN 1 1115 1430 0 17SEP15 24SEP15 777 2:15
4 TG 413 15      BKK SIN 1 1115 1430 0 18SEP15 21SEP15 773 2:15
5 TG 407 56     BKK SIN 1 1350 1705 0 18SEP15 19SEP15 777 2:15
6 TG 407 47     BKK SIN 1 1350 1705 0 17SEP15 24SEP15 330 2:15
7 TG 409 D      BKK SIN 1 1625 1940 0 29MAR15 24OCT15 773 2:15
8 TG 401 D      BKK SIN 1 1940 2255 0 29MAR15 24OCT15 777 2:15

เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1 TG 402 D       SIN 1 BKK 0740 0900 0 30MAR15 24OCT15 777 2:20
2 TG 404 1457 SIN 1 BKK 1225 1345 0 17SEP15 24SEP15 773 2:20
3 TG 404 236   SIN 1 BKK 1225 1345 0 19SEP15 23SEP15 777 2:20
4 TG 414 X15   SIN 1 BKK 1555 1715 0 17SEP15 24SEP15 777 2:20
5 TG 414 15      SIN 1 BKK 1555 1715 0 18SEP15 21SEP15 773 2:20
6 TG 408 56     SIN 1 BKK 1815 1935 0 18SEP15 19SEP15 777 2:20
7 TG 408 47     SIN 1 BKK 1815 1935 0 17SEP15 24SEP15 330 2:20
8 TG 410 D       SIN 1 BKK 2050 2210 0 29MAR15 24OCT15 773 2:20

3. สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

1 SQ 973 4        BKK SIN 3 0940 1305 0 17SEP15 17SEP15 333 2:25
2 SQ 973 D       BKK SIN 0 0940 1305 0 18SEP15 24OCT15 333 2:25
3 SQ 975 1247 BKK SIN 0 1215 1540 0 20SEP15 24SEP15 772 2:25
4 SQ 975 5        BKK SIN 0 1215 1540 0 04SEP15 25SEP15 333 2:25
5 SQ 977 D       BKK SIN 0 1530 1855 0 17SEP15 24SEP15 772 2:25
6 SQ 983 5        BKK SIN 0 1720 2045 0 18SEP15 25SEP15 333 2:25
7 SQ 979 D       BKK SIN 0 1830 2155 0 17SEP15 24OCT15 333 2:25
8 SQ 981 D       BKK SIN 0 2100 0025+1 0 17SEP15 24OCT15 333 2:25

เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1 SQ 970 D     SIN 2 BKK 0710 0835 0 17SEP15 24OCT15 333 2:25
2 SQ 972 5      SIN 2 BKK 0940 1105 0 04SEP15 25SEP15 333 2:25
3 SQ 972 X5   SIN 2 BKK 0940 1105 0 17SEP15 04OCT15 772 2:25
4 SQ 974 X36 SIN 2 BKK 1255 1420 0 18SEP15 24SEP15 772 2:25
5 SQ 982 5      SIN 2 BKK 1430 1555 0 18SEP15 25SEP15 333 2:25
6 SQ 976 D     SIN 2 BKK 1600 1725 0 17SEP15 24OCT15 333 2:25
7 SQ 978 D     SIN 2 BKK 1835 2000 0 17SEP15 24OCT15 333 2:25

4. สายการบินเจ็ทสตาร์แอร์เวย์ (3K)

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

1 3K 512 D      BKK SIN 1 0925 1250 0 04SEP15 30SEP15 320 2:25
2 3K 520 24    BKK SIN 1 1140 1510 0 04JUN15 29SEP15 320 2:30
3 3K 516 D       BKK SIN 1 1250 1615 0 04JUN15 17OCT15 320 2:25
4 3K 510 345   BKK SIN 1 1510 1840 0 04JUN15 23OCT15 320 2:30
5 3K 510 1267 BKK SIN 1 1515 1840 0 17AUG15 24OCT15 320 2:25
6 3K 522 13      BKK SIN 1 1730 2100 0 09SEP15 21OCT15 320 2:30
7 3K 518 136    BKK SIN 1 1900 2225 0 29AUG15 30SEP15 320 2:25
8 3K 514 D       BKK SIN 1 2120 0040+1 0 04SEP15 30SEP15 320 2:20

เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1 3K 511 D      SIN 1 BKK 0715 0845 0 04SEP15 30SEP15 320 2:30
2 3K 519 24    SIN 1 BKK 0910 1040 0 04JUN15 29SEP15 320 2:30
3 3K 515 D     SIN 1 BKK 1045 1210 0 04JUN15 17OCT15 320 2:25
4 3K 521 13    SIN 1 BKK 1525 1650 0 09SEP15 21OCT15 320 2:25
5 3K 517 136  SIN 1 BKK 1640 1820 0 29AUG15 30SEP15 320 2:40
6 3K 513 D     SIN 1 BKK 1910 2040 0 04SEP15 30SEP15 320 2:30
7 3K 509 D     SIN 1 BKK 2250 0020+1 0 04JUN15 24OCT15 320 2:30

5. สายการบินคาเธร์แปซิฟิคแอร์เวย์ (CX)

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

1   CX 713  D    BKK   SIN 1  1150    1515   0 15SEP15 27SEP15 333  2:25

เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1   CX 712  D    SIN 1 BKK    1335    1500   0 16SEP15 30SEP15 333  2:25

6. สายการบินเมียนม่า แอร์เวย์ (8M)

เที่ยวบิน กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

1 8M 332 D BKK RGN 1915 2000 0 CONNECT RGN 319
8M 231 D RGN SIN 1 0825+1 1250+1 0 17SEP15 24SEP15 319 16:35

เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

1 8M 232 D SIN 1 RGN 1350 1515 0 CONNECT RGN 319
8M 331 D RGN BKK 1630 1815 0 17SEP15 24SEP15 319 5:25

**หากต้องการราคา โทรสอบถามได้ ปรึกษาได้ ที่เบอร์ มุมขวามือนะครับ ไม่ซื้อไม่เป็นไร **

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *