จองตั๋วเครื่องบินไปโจฮันเนสเบิร์ก (แอฟริกาใต้) 2564 เปรียบเทียบทุกสายการบิน

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ตั๋วเครื่องบิน โจฮันเนสเบิร์ก

อัพเดทตั๋วเครื่องบินไปโจฮันเนสเบิร์ก สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังหาตั๋วไปโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ วันนี้ผมมีโปรโมชั่นของทุกสายการบิน  กรุงเทพ – โจฮันเนสเบิร์ก มาฝากเพื่อน ๆ กัน โจฮันเนสเบิร์ก ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศแอฟริกาใต้และเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ ที่สุดของแอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์กเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเมืองธุรกิจของแอฟริกาใต้และช่วง หน้าหนาวมีหิมะตกด้วยนะครับ ใครว่าแอฟริการ้อนหละครับ ใครมีเวลาอยากไปเที่ยวแอฟริกาใต้แนะนำ โจฮันเนสเบิร์กครับ ราคาที่ให้มาเป็นราคารวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเรียบร้อยไปไฟท์ไปกลับนะ ครับ เราไปดูตางรางบินกันเลยดีกว่าครับ

อธิบายการดูที่นั่งด้านล่าง

SQ = สายการบิน

970= นับเบอร์

1234567 = วันที่เดินทาง * 1 = จ. 2= อัง. 3= พ. 4 =พฤ 5= ศ. 6= ส. 7= อา. D =เดินทางทุกวัน X= ยกเว้น*

BKK JNB= เดินทางจากกรุงเทพ(BKK) ไปโจฮันเนสเบิร์ก (JNB)

18.55 = เวลาเดินทางออก

22.00 = เวลาเดินทางถึง

สายการบินสิงคโปรแอร์ไลน์  (SQ) แวะเปลี่ยนเครื่อง 40,100.-

1 SQ 981 1246 BKK SIN 0 2100 0025+1 0 CONNECT SIN 333
SQ 478 1246 SIN 2 JNB A 0125+1 0610+1 0 18AUG15 22OCT15 772 14:10
2 SQ 981 357   BKK SIN 0 2100 0025+1 0 CONNECT SIN 333
SQ 478 357   SIN 2 JNB A 0210+1 0655+1 0 19AUG15 23OCT15 772 14:55
3 SQ 979 1246 BKK SIN 0 1830 2155 0 CONNECT SIN 333
SQ 478 1246 SIN 2 JNB A 0125+1 0610+1 0 18AUG15 22OCT15 772 16:40
4 SQ 979 357   BKK SIN 0 1830 2155 0 CONNECT SIN 333
SQ 478 357   SIN 2 JNB A 0210+1 0655+1 0 19AUG15 23OCT15 772 17:25
5 SQ 983 4       BKK SIN 0 1720 2045 0 CONNECT SIN 333
SQ 478 4        SIN 2 JNB A 0125+1 0610+1 0 20AUG15 22OCT15 772 17:50
6 SQ 983 5       BKK SIN 0 1720 2045 0 CONNECT SIN 333
SQ 478 5       SIN 2 JNB A 0210+1 0655+1 0 21AUG15 23OCT15 772 18:35

——————————————————————————————

1 SQ 479 D JNB A SIN 0 1345 0610+1 0 CONNECT SIN 772
SQ 970 D SIN 2 BKK 0710+1 0835+1 0 18AUG15 25AUG15 333 13:50
2 SQ 479 X4 JNB A SIN 0 1345 0610+1 0 CONNECT SIN 772
SQ 972 X4 SIN 2 BKK 0940+1 1105+1 0 18AUG15 25AUG15 772 16:20
3 SQ 479 4 JNB A SIN 0 1345 0610+1 0 CONNECT SIN 772
SQ 972 4 SIN 2 BKK 0940+1 1105+1 0 20AUG15 22OCT15 333 16:20
4 SQ 479 X3 JNB A SIN 0 1345 0610+1 0 CONNECT SIN 772
SQ 974 X3 SIN 2 BKK 1255+1 1420+1 0 20AUG15 23OCT15 772 19:35
5 SQ 479 23 JNB A SIN 0 1345 0610+1 0 CONNECT SIN 772
SQ 974 23 SIN 2 BKK 1255+1 1420+1 0 18AUG15 19AUG15 333 19:35
6 SQ 479 34 JNB A SIN 0 1345 0610+1 0 CONNECT SIN 772
SQ 982 34 SIN 2 BKK 1430+1 1555+1 0 19AUG15 20AUG15 333 21:10

สายการบินEtihad Airways  (EY) แวะเปลี่ยนเครื่อง 42,400.-

1 EY 401 D BKK AUH 3 2035 0005+1 0 CONNECT AUH 77W
SA:EY6299 D AUH 1 JNB A 0125+1 0735+1 0 18AUG15 30AUG15 332 16:00
2 *EY 405 X7 BKK AUH 3 1820 2200 0 CONNECT AUH 77W
SA:EY6299 X7 AUH 1 JNB A 0125+1 0735+1 0 15AUG15 29AUG15 332 18:15
3 *EY 407 D BKK AUH 3 0250 0620 0 CONNECT AUH 77W
*EY 604 D AUH 1 JNB A 0955 1630 0 18AUG15 25AUG15 332 18:40
4PG:EY7634 X7 BKK HKT 1 1655 1820 0 CONNECT HKT 320
EY 431 X7 HKT AUH 3 2030 2355 0 CONNECT AUH 332
SA:EY6299 X7 AUH 1 JNB A 0125+1 0735+1 0 18AUG15 25AUG15 332 19:40
5PG:EY7634 7 BKK HKT 1 1655 1820 0 CONNECT HKT 320
EY 431 7 HKT AUH 2030 2355 0 CONNECT AUH 77W
SA:EY6299 7 AUH 1 JNB A 0125+1 0735+1 0 23AUG15 23AUG15 332 19:40

——————————————————————————————–

1SA:EY6298 X6 JNB B AUH 1 0930 1940 0 CONNECT AUH 332
EY 402 X6 AUH 3 BKK 2115 0655+1 0 03JUL15 31AUG15 77W 16:25
2SA:EY6298 6 JNB B AUH 1 0930 1940 0 CONNECT AUH 332
EY 402 6 AUH 3 BKK 2130 0710+1 0 22AUG15 29AUG15 77W 16:40
3 *EY 603 D JNB A AUH 1 1930 0550+1 0 CONNECT AUH 332
EY 408 D AUH 3 BKK 0840+1 1820+1 0 18AUG15 25AUG15 77W 17:50
4SA:EY6298 X6 JNB B AUH 1 0930 1940 0 CONNECT AUH 332
*EY 406 X6 AUH 3 BKK 2330 0910+1 0 14AUG15 31AUG15 77W 18:40
5 *EY 603 D JNB A AUH 1 1930 0550+1 0 CONNECT AUH 332
*EY 404 D AUH 3 BKK 1010+1 1950+1 0 18AUG15 25AUG15 77W 19:20

 

สายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิก  (CX) แวะเปลี่ยนเครื่อง 36,100.-

1 CX 702 1         BKK HKG 1 1850 2240 0 CONNECT HKG 333
CX 749 1         HKG 1 JNB B 2345 0625+1 0 24AUG15 31AUG15 77W 16:35
2 CX 702 X1     BKK HKG 1 1850 2240 0 CONNECT HKG 773
CX 749 X1      HKG 1 JNB B 2345 0625+1 0 16AUG15 26AUG15 77W 16:35
3 CX 708 2        BKK HKG 1 1745 2140 0 CONNECT HKG 773
CX 749 2         HKG 1 JNB B 2345 0625+1 0 21JUL15 18AUG15 77W 17:40
4 CX 708 1456 BKK HKG 1 1745 2140 0 CONNECT HKG 333
CX 749 1456  HKG 1 JNB B 2345 0625+1 0 20AUG15 27AUG15 77W 17:40
5 CX 708 37     BKK HKG 1 1745 2140 0 CONNECT HKG 77W
CX 749 37      HKG 1 JNB B 2345 0625+1 0 02AUG15 30AUG15 77W 17:40
6 CX 708 2       BKK HKG 1 1745 2140 0 CONNECT HKG 772
CX 749 2        HKG 1 JNB B 2345 0625+1 0 25AUG15 25AUG15 77W 17:40

——————————————————————————————–

1 CX 748 1 JNB B HKG 1 1230 0710+1 0 CONNECT HKG 77W
CX 705 1 HKG 1 BKK 0815+1 1005+1 0 24AUG15 24AUG15 772 16:35
2 CX 748 4 JNB B HKG 1 1230 0710+1 0 CONNECT HKG 77W
CX 705 4 HKG 1 BKK 0815+1 1005+1 0 20AUG15 20AUG15 773 16:35
3 CX 748 26 JNB B HKG 1 1230 0710+1 0 CONNECT HKG 77W
CX 705 26 HKG 1 BKK 0815+1 1005+1 0 18AUG15 25AUG15 333 16:35
4 CX 748 6 JNB B HKG 1 1230 0710+1 0 CONNECT HKG 77W
CX2653 6 HKG 1 BKK 0845+1 1025+1 0 15AUG15 29AUG15 333 16:55
5 CX 748 D JNB B HKG 1 1230 0710+1 0 CONNECT HKG 77W
CX 713 D HKG 1 BKK 0850+1 1040+1 0 15AUG15 27AUG15 333 17:10
6 CX 748 5 JNB B HKG 1 1230 0710+1 0 CONNECT HKG 77W
CX 705 5 HKG 1 BKK 0855+1 1045+1 0 21AUG15 21AUG15 773 17:15

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *